Podmínky použití
Klíč aplikace
Kód verze aplikace
Copyright © MH All rights reserved
1. Poskytovatel
Poskytovatelem aplikace FOTOPAST.ORG APP (dále jen „Aplikace“) je subjekt Ing. Bc. Hynek Stejskal IČO: 88501680 (dále jen „Poskytovatel“).
2. Povaha a omezení Aplikace
Aplikace je placeným výlučně pomocným nástrojem určeným pro uživatele - příznivce myslivosti (dále jen „Uživatel“).
Poskytovatel je oprávněn Aplikaci změnit nebo její vývoj (aktualizace) ukončit.

Poskytovatel upozorňuje na možnost nespolehlivosti, nefunkčnosti nebo nepřesnosti aplikace způsobenou například výpadkem internetu, technickými a dalšími podmínkami na daném místě v okamžiku užití aplikace.
3. Odpovědnost uživatele
Uživatel má povinnost seznámit se s těmito Podmínkami před použitím Aplikace. Použitím Aplikace v žádném případě není dotčena povinnost Uživatele jednat v souladu s právními předpisy platnými a učinnými v místě užití Aplikace, a to zejména v oblasti ochrany osobních údajů. Uživatel nesmí spoléhat na údaje získané z Aplikace.
Poskytovatel neodpovídá za škodu nebo jinou újmu způsobenou v souvislosti s užitím Aplikace Uživatelem.
4. Ochrana osobních údajů a marketing
Za účelem užití Aplikace a jejich funkcionalit je nezbytné, aby Uživatel poskytl e-mailový a telefonní kontakt. Poskytovatel osobní údaje Uživatelů nepředává třetím osobám. Poskytovatel je oprávněn prostřednictvím e-mailových kontaktů zasílat Uživateli Obchodní sdělení s nabídkami jeho zboží nebo služeb.
5. Řešení sporů
K řešení případných sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je rozhodčí soud složený ze tří soudců, přičemž dva volí poskytovatel a třetího uživatel.